การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565