คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการทำบุญตักบาตร บายศรีรับน้อง 2565 วันนี้ เวลา 07.00 น. ที่อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการทำบุญตักบาตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการทำบุญตักบาตร บายศรีรับน้อง 2565 อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการทำบุญตักบาตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง คณบดี ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ น้องใหม่ 65 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเปิดภาคเรียน แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีต่อไป รูปภาพเพิ่มเติม