กรรมการสภาวิชาการ

ชูวิทย์ นาเพีย

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย

กรรมการและเลขานุการ